ఏ సమయంలో దాడి జరిగిందంటే..!

మూడు ప్రాంతాల్లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలు టార్గెట్… ఎక్కడ బాంబు దాడులు చేయాలో ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నారు. ఆపై శ్రీనగర్ సమీపంలోని ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ నుంచి మిరేజ్ యుద్ధ

Read more