దెబ్బకు ఠా… జైషే ఉగ్రముఠా!

30 నిమిషాలు, 300 మంది ఉగ్రవాదులు.పుల్వామా దాడి తరువాత 10 రోజుల ప్లాన్ ఒకే దెబ్బ… 30 నిమిషాలు… 300 మంది ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇస్తున్న శిబిరాలే

Read more