సందీప్ కిషన్ ‘నిను వీడని నీడను నేనే’ సెకండ్ లుక్

నిను వీడని నీడను నేనే.. ఈ లైన్ వింటేనే ఇదేదో భయపెట్టే సినిమాలానే ఉంది అని చాలా మందికి అనిపిస్తుంది. నిజమే ఇది హారర్ సినిమానే. చిమ్మ

Read more